Masážní salón ~ Věra Cápková

~ Hlavní strana | Certifikáty | Naše prostředí | Ceník služeb | Kde nás najdete ~

... Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie - alternativní metoda řešící všechny problémy

Nejčastěji jsou to různé deprese, které pramení ze strachů. Pocity bezvýchodných situací, nízké sebevědomí, i ztráta zaměstnání a neúspěšné hledání nového, různé fóbie, závislosti.... Potom problémy ve vztazích ať již partnerských nebo jiných rodinných, pracovních atd. Fyzické bolesti - bolesti ramen, krční páteře, hlavy atd. Opakované úrazy. Je toho opravdu hodně a jsou to různorodé problémy, opravdu se dá řešit téměř vše.

Kořeny této metody sahají až do starého Egypta, kde byla nazývána „Rozmlouvání s Bohem ve mě“.

Metoda hlubinné abreaktivní psychoterapie je založena na tom, že každá bytost má vědomí a podvědomí. Vědomé a smyslové vjemy se ukládají v paměti. Od počátku bytí každé bytosti se tvoří paměťová časová přímka. Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na této přímce jako takzvané engramické události. Jsou to stavy, které vyvolaly zúžený stav vědomí. Zároveň s nimi jsou na časové přímce uloženy i signály z čidel, to znamená zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba i v bezvědomí či narkóze.

Před zahájením terapie je nutné pojmenovat problém, který chce klient řešit. Někdy je terapií vyřešeno problémů víc, některý problém mohl být v současné chvíli i prioritní, aniž by si to klient připustil, ale všechno se děje tak, jak se dít má.

Při terapii si klient nejprve vybaví poslední situaci, kterou prožil v souvislosti s řešeným problémem. Zároveň s vybavením si této situace, zaznamená tělo i tělesné pocity, které se vynoří ze záznamu paměťové stopy. Klient si prochází tuto poslední událost a vnímá s ní spojené tělesné pocity. Potom je terapeutem požádán, aby si vybavil další podobnou událost, kdy vnímal stejné nepříjemné pocity v těle. Takto se postupně vybavují a zpracovávají všechny minulé situace a události s problémem spojené. Se zpracováním poslední události dojde k abreakci, to znamená k plnému pochopení souvislostí a vyčištění problému z paměťové přímky.
 

Klient se může vrátit do přítomnosti a terapie je u konce.

    • Platí zde zásada, že vše, co bylo klientem vyřčeno, nebude terapeutem bez klientova svolení nikdy nikde prezentováno.
    • Po každé této terapii se klientovi znatelně uleví, protože hlubinná abreaktivní psychoterapie dosáhne až ke skutečné podstatě problému.
    • Je-li prováděna důsledně a správně, dává vynikající výsledky v čištění a odblokování lidských potíží a zároveň dává nahlédnout do duchovních zákonitostí.

U mnohých klientů učiní rychlý pokrok v chápání těchto souvislostí, neboť klient zjistí, jak se nám vracejí všechny naše karmické dluhy, a pochopí, že existují principy Vesmíru, se kterými, když se ztotožní, začne žít šťastnějším životem a životní překážky se mu snadněji překonávají.


Po letité úspěšné praxi jsem se rozhodla na základě velkého zájmu tuto metodu opět zařadit do své nabídky, aby nemusely klienti jezdit do vzdálených míst, jelikož nevědí, že tuto terapii provádím ( a to nejen pro vyvolené, kteří si mě nachází  při masážích :-))