Masážní salón ~ Věra Cápková

~ Hlavní strana | Certifikáty | Naše prostředí | Ceník služeb | Kde nás najdete ~

... Psychosomatika


Samotný název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché (duše) a sóma (tělo), jejichž spojení zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Protože třetím faktorem komplexního nazírání na člověka je přírodní a sociální okolí, používáme i termínu bio-psycho-sociální přístup a nebo vzhledem k vědecko poznávací metodě systemický přístup.

Psychosomatika se tedy snaží vidět příčiny zdravotních problémů člověka ve všech souvislostech: v jeho sebepojetí i vztahu k vlastnímu tělu, jež jsou dány psychickými charakteristikami, osobnostními zvláštnostmi i tělesnou konstitucí, v jeho vztazích s okolím, které se projevují celým životním stylem, tj. způsobem chování, návyky a zvyklostmi v jeho sociálním, profesním a rodinném prostředí a intimním prostoru.

Komplexní psychosomatický přístup, jehož samozřejmou součástí jsou i metodicko-organizační důsledky, plynoucí ze změny metody, doplňuje a dále rozvíjí principy vědecké biologické medicíny a je základním předpokladem kvalitní a efektivní zdravotnické péče. Spatřujeme v něm budoucí podobu medicíny.

 

Konzultace v oblasti psychické rovnováhy

Trápí vás nepříjemné myšlenky? Necítíte se šťastní a ubývá vám energie? Užíváte antidepresiva, ale chcete se jich zbavit?

Můžete se cítit dobře, dlouhodobě a to bez užívání psychofarmak! Je jen zapotřebí rozklíčovat naše emoční nastavení a očistit mozek od negativního emočního balastu. Podívejte se, v jakých momentech nás klienti v oblasti jejich psychické rovnováhy oslovují:

 

 1. Dlouhodobé nepříjemné myšlenky v oblasti vztahů, práce, zdraví a peněz
 2. Depresivní stavy doprovázené úzkostí a strachy
 3. Panické strachy a ataky
 4. Poporodní ataka a nepříjemné myšlenky po porodu dítěte
 5. Psychosomatické obtíže doprovázené bolestmi a nemocí
 6. Nucené užívání antidepresiv a neschopnost zbavit se jejich užívání
 7. Emoční rovnice ve všech oblastech života (komplexní očištění negativního emočního balastu)
 8. Pocit křivdy z minulosti
 9. Výčitky a neschopnost odpustit si chyby
 10. Nespavost a užívání utišujících léků
 11. Nepříjemné myšlenky v oblasti nechtěného narození
 12. Neschopnost najít životní rovnováhu mezi prací a soukromým životem
 13. Syndrom vyhoření a únavový syndrom
 14. Pocity méněcennosti v rodině i ve společnosti
 15. Kritika sebe i ostatních
 16. Psychické a fyzické násilí od členů rodiny, partnera
 17. Nepříjemné zážitky z dětství
 18. Depresivní myšlenky spojené s těhotenstvím, potratem a náročným porodem
 19. Nepříjemné myšlenky spojené s ukončením sportovní nebo profesní kariéry
 20. Tréma a neschopnost mluvit na veřenosti

 

Konzultujte vaši situaci v oblasti psychické rovnováhy a těšte se ze života naplňeného láskou, harmonií a pevného zdraví.