Masážní salón ~ Věra Cápková

~ Hlavní strana | Certifikáty | Naše prostředí | Ceník služeb | Kde nás najdete ~

... Celulitida


Můj anticelulitní program | Fotogalerie


Je evergreenem všech ženských i dívčích časopisů. Kdyby všechny, neustále opakované rady, metody a postupy fungovaly, nebyla by již celulitida prakticky k vidění. Skutečnost je však taková, že stále více žen, navíc stále mladších věkových kategorií, se ocitá mezi postiženými.
      Příčinou je všeobecně málo reálných vědomostí o této problematice (včetně zdravotnické veřejnosti). Chybí proto dostatek fundovaných informací, řada tradovaných mýtů je falešná, nepostihuje podstatu problému a některé doporučované postupy vedou dokonce ke zhoršení stavu.
      ,,Schéma“ vzniku a progrese procesu zvaného celulitida, rejstřík vyvolávajících či zhoršujících faktorů a vlivů je poměrně složitá, multifaktoriální a do značné míry i individuálně specifická záležitost.

Manuální  lymfodrenáž

Základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená manuální lymfodrenáž, doplněná po diagnostické a anamnestickém rozboru individuální situace o další vhodné postupy. Lymfodrenáž napomůže odtransportování zadržované tekutiny a bílkovin z tkání a stagnující lymfy („zprůtoční“ lymfatické řečiště). Její efekt je limitován odbornou kvalitou lymfoterapeuta.

Manuální lymfodrenáž může být event. doplněna přístrojovou drenáží (intermitentní přístrojovou presoterapií). Ta je vhodná zejména v případech žilní insuficience. Měla by být vždy jen doplněním předchozí kvalitní a důkladné lymfodrenáže manuální, nikoliv její náhradou!
      Důležitým doplněním manuální a event. přístrojové lymfodrenáže jsou podle individuální potřeby prvky presoterapie. Jde o nošení kompresivního prádla (punčochy, kalhotky atp.), u těžších stavů o bandáže. Podporuje se tak návrat žilní krve, lymfatická drenáž a snižuje se prosáknutí podkoží. S výběrem a určením stupněm komprese by měl poradit odborník.
      Cvičení a vhodná pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje žilní a lymfatický systém. „Svalová pumpa“ je velmi důležitá pro podporu žilního oběhu v dolních končetinách, méně již může ovlivnit cirkulaci lymfy v „krizových“ pasážích. To je dáno specifickou stavbou a funkcí iniciálního (povrchového) lymfatického řečiště. Při výběru vhodných pohybových aktivit, jejích intenzity a dávkování je nutno přihlédnout ke stupni a příčinám event. potíží! Zde se často chybuje a velké úsilí, případně nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy paradoxně ke zhoršení stavu. Vhodná je opět konzultace s odborníkem.

Jaké jsou účinky lymfatických drenáží ?
- odstraňují celulitidu
- zeštíhlují a zmenšují obvod stehen a nohou
- modelují postavu
- zmírňují otoky nohou, působí proti tzv. "těžkým nohám"
- skvěle relaxují unavené nohy, vhodné pro ty, které mají sedavé zaměstnání i pro ty, které jsou "celý den na nohou"
- preventivně působí proti vzniku křečových žil, léčí již vzniklé
- doporučují se po liposukci jako součást rekonvalescence
- zlepšují tok lymfy, detoxikují organismus
- prokrvují a omlazují pokožku


A trochu podrobněji k tomuto tématu...


Co je to celulitida?

- celulitida je hovorový název pro progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (zejm. stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže)
- dochází při nich k zmnožování vazivové sítě, k fibrosklerotické přestavbě vazivové tkáně kůže a podkoží a ke zbytňování tkáně tukové
- stav vedoucí k celulitidě je multifaktoriální, komplikovaný a dlouhodobý proces
- vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku špatného krevního a zejména lymfatického oběhu
- úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů
- může se proto objevit již v pubertě, často se zvýrazňuje v období gravidity, event. menopauzy
- nepříznivý stav akceleruje užíváním hormonální antikoncepce, event. jiných hormonálních přípravků
- výsledný vizuální obraz celulitidy, dolíčkovitý vzhled tzv. ,,pomerančové kůže“, je dán vtahováním kožního povrchu zesílenými vazivovými septy a současným protitlakem výrazně zbytnělých tukových buněk
- přestavba podkožního tukového vaziva vzniká především v důsledku působení neodtransportovaných městnavých proteinů v postižených tkáních, je výsledkem řetězce vzájemně se ovlivňujících a potencujících nepříznivých faktorů
- nejzávažnější ,,vyvolávající“ faktory jsou žilní a hlavně lymfatická nedostatečnost,event. jejich kombinace, dlouhodobější expozice nadbytku estrogenu, slabost vazivové tkáně, nepříznivé genetické a dědičné dispozice
- dále spolupůsobí ještě celá řada méně významných rizikových faktorů (např. obezita, časté kolísání váhy, špatná výživa, nevhodná pohybová aktivita, poruchy trávení a zažívání, nevhodné oblečení, prakticky vše, co ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh atd. atd.)
- stav celulitidy odpovídá fibroznímu stavu podkožního vaziva, podstatou onemocnění je zmnožení kolageně-elastických a fibrinových vláken v důsledku městnání proteinů v postižených tkáních
- jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání, je lymfatická kapilára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a event. léčby problému zvaného celulitida.
- pozitivní ovlivnění lymfatického systému zajišťuje velmi efektivně odborně provedená manuální lymfodrenáž, ta zlepší ,,průtočnost“ lymfatického systému a navodí fyziologické poměry v podkoží
- zápas s celulitidou představuje pro většinu žen celoživotní usilování a měl by být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (jíž brzy po pubertě, během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, event. v menopauze)
- celulitida je nejen kosmetický, ale především zdravotní problém. Její vznik signalizuje řadu možných, někdy i závažných problémů zdravotních. Již její klíčový problém – nedostatečnost lymfatického systému – znamená mj. i nutně zhoršenou detoxikaci organismu a hlavně snížený imunitní potenciál. Adekvátní léčba či prevence léčby představuje tedy zároveň velmi účinnou péči o celkové zdraví.


Charakteristika celulitidy

- celulitida je multifaktoriální, komplexní problém
- postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy
- zpočátku představuje spíše kosmetický problém, ale již v této fázi může být signálem mnohdy i závažných problémů zdravotních
- proces vedoucí k celulitidě „startuje“ již v období puberty aktivací ženských pohlavních hormonů (zejm. estrogenu) a při souběhu nepříznivých dědičných dispozic a dalších vyvolávajících a rizikových faktorů se může již v tomto období celulitida viditelně manifestovat
- jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, ale později vždy s narůstající progresí
- včas neléčena vede k nevratným degenerativním změnám podkožní vazivové a tukové tkáně. Její další ovlivnění je potom stále složitější a náročnější. Některé změny vaziva jsou nevratné.
- již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit. Odborně vedená terapie může vždy zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné progresivní zhoršování.
- „vzorec“ vzniku a tudíž i terapie celulitidy je individuálně specifický, neexistuje žádný zcela univerzální, ideální „recept“. Optimální ovlivnění celulitidy vyžaduje individuální přístup i řešení.


Diagnóza celulitidy

- včasná a správná diagnóza je důležitá pro optimální léčbu
- celulitidu nutno odlišit od stavů, které mohou mít podobné příznaky a mnohdy i některé společné příčiny vzniku, vyžadujících však odbornou léčbu (lymfedém – při vrozeném či získaném postižení lymfatického systému, lipedém – hormonálně podmíněné patologické ukládání tuku, flebedém – žilní otok a jeho komplikace při žilní insuficienci - a jejich možné kombinace: lipolymfedém, lipoflebedém atd.)
- celulitidu je nutné také odlišit od vizuálně někdy podobné gynodní „obezity“ (jde vlastně o geneticky daný typ postavy) a od různých forem obezity prosté
- při hledání příčin a event. sestavování optimálního léčebného či preventivního programu nutno pátrat po pozitivní rodinné anamnéze, po projevech chronické žilní insuficience, příznacích insuficience lymfatické a nedostačivosti (slabosti) vazivové tkáně
- je třeba zjistit rodinnou a osobní zdravotní anamnézu, dále stupeň a rozsah postižení
- běžně se stupeň celulitidy klasifikuje 3 nebo 4 stupni