Masážní salón ~ Věra Cápková

~ Hlavní strana | Certifikáty | Naše prostředí | Ceník služeb | Kde nás najdete ~

... Reiki - vesmírná životodárná energie


Co je to Reiki

Vesmírná, životodárná energie prostupuje celý vesmír, všechny bytosti a věci na světě. Celý vesmír pochází a je tvořen nejjemnější energií, ze které jsou pak odvozeny hmotnější druhy vytvářející svět, který vnímáme a cítíme. To ostatně potvrzují největší objevy ve fyzice, že hmota = energie ( E = m.c2 , vztah mezi celkovou energií a hmotností - jakékoli zvýšení energetického obsahu systému vede i k zvýšení jeho hmotnosti. Celková obsažená energie je právě dána hmotností systému). Dokonce i kus skály je vlastně pulzující energie, jak nám dokazuje kvantová fyzika. Tento náhled na hmotu poprvé spojuje moderní vědce s mystiky.
Tuto vesmírnou energii nazývají různé kulturní a filosofické směry rozdílně. Například indové a jogíni jí dávají jméno Prána, japonci a aikidisté jí říkají Ki, číňané čchi a u nás je známá také jako Reiki. Její název je odvozený od japonského Ki - energie, který předponou Rei - vesmír, Universum zdůrazňuje její čistotu a hlubší pojetí její jemné podstaty.

Jak pracuje a léčí Reiki

Nejstarší léčebnou metodou je prosté přikládání rukou na bolavá místa. Když se uhodíme do nohy, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem. Princip Reiki je na první pohled velmi podobný. Naším tělem procházejí energetické vodivé dráhy - meridiány a máme i energetická centra - čakry . Ve zdravém těle prochází energie stejnoměrně. Podstatou vzniku nemocí a strastí je vždy nějaké narušení rovnováhy, na nejhlubší úrovni narušení energetické rovnováhy člověka. Přivedení energie "pacientovi" mu dodává potenciál k harmonizaci a tím i uzdravení. Reiki pomáhá při odstraňování bloků na těchto meridiánech či čakrách i jednotlivých orgánech.

Léčitelé mají zpravidla velký energetický potenciál a dokáží se po doplnění energie klientovi sami doplnit. Do svého energetického působení na klienta vkládají též léčebný záměr podle svých zkušeností a diagnózy.

Zasvěcenec Reiki energii naproti tomu nedává energii ze sebe, ale je jen pouhým kanálem mezi klientem a nevyčerpatelným zdrojem Universa. Díky tomu je také přiváděná energie nezávislá na dávajícím, ale přichází ke klientovi ve své plné čistotě, její množství si určuje pacient sám.

Reiki technika léčí kontaktem s vesmírnou energií, která vše harmonizuje a léčí od té nejjemnější úrovně. Není zde žádný léčebný záměr dávajícího. V pokoře necháváme samotné léčení na přírodě. Léčebný a posilňující vliv Reiki je někdy okamžitý, jindy je třeba mu dát čas. Reiki pomáhá například při rekonvalescenci po operacích, bolestech hlavy, alergiích, porušené imunitě, léčení různých zranění, ale i prosté pomoci při únavě a depresích.

Základní terapie působí na celý organismus. Má vliv jak na příčiny, tak na důsledky problémů. Léčitelem je sám přijímající.

Zasvěcení Reiki člověku rozšiřuje pomyslný energetický kanál do vesmíru a díky němu a své práci na sobě může přivádět komukoliv neomezené množství energie. Od druhého stupně zasvěcení je možné například posílat Reiki i na dálku nebo ošetřovat nemoci na psychické úrovni. K základnímu ošetření přikládáním rukou se však všichni rádi vracejí, neboť hodina strávená v klidu přijímáním Reiki dopřává člověku trochu více než poslání energie Reiki na dálku. Harmonizující vliv klidných chvilek v dnešním uspěchaném světě potvrdí jistě nejen meditující. Ošetření Reiki nenahrazuje lékařskou péči, ale je doplňující prostředek umožňující rychlé uzdravení.